School voor Innoverend Onderwijs

Werken aan de specialisten van morgen

Erasmusatheneum Deinze maakt deel uit van het UNESCO Associated Schools Project Network. Dit is één van de grootste internationale schoolnetwerken verspreid over 179 landen. Alleen scholen met een uitgesproken engagement voor onder meer het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het toepassen van innovatieve onderwijsmethodes worden toegelaten tot het Unesco-scholennetwerk. Slechts weinig scholen in Vlaanderen kregen dit label toegekend: 12 in 2015.

Concreet betekent dit dat we actief op zoek gaan naar onderwijsmethodes die onze onderwijskwaliteit verhogen en het welbevinden van leerlingen bevorderen. Zo investeren we in Content and Language Integrated Learning (CLIL), Science Technology Engineering and Mathematics (STEM) en nieuwe onderwijsmethodes.

We streven naar een gelijkwaardig partnerschap in het leerproces van de leerling. Hij/zij krijgt de verantwoordelijkheid en leert daarmee omgaan, onder begeleiding van de leraar, binnen de klas en in individueel verband. Zo zijn de leerlingen BSO aanwezig op hun klassenraad, weten ze waar ze op dat ogenblik staan en wat van hen nog verwacht wordt.