School voor Wetenschap, Cultuur en Techniek

Erasmusatheneum Deinze zet in op ervaringsgericht onderwijs.

Via creatieve projecten, technisch-wetenschappelijke ateliers, deelname aan wetenschaps- en wiskunde olympiades met verbluffende resultaten, inleefdagen en stages vloeien theorie, praktijk en talent ineen wat leidt tot de maximale ontplooiing van de leerling. Respectvol, verdraagzaam, positief-kritisch, leergierig en geëngageerd zijn hierbinnen de sleutelbegrippen.

Engagement vragen wij vanuit leerlingen, ouders en onszelf.

Mensen maken school. Ouders, leerlingen en het team hebben hiertoe eigen inspraakorganen waarmee zij hun stempel drukken op het schoolbeleid. Op deze manier blijven we een dynamische organisatie die afgestemd is op een steeds veranderende maatschappij met eigen behoeften.