Handel - Marketing

Geboeid door het ondernemen!

Hou je van de praktische kant van economie? Wil je weten hoe je een lening afsluit, waarom de overheid belastingen heft of welke nieuwe tendensen er zijn in betalingstechnieken? Maakt onze onderneming winst of verlies? Hoe komt een prijs tot stand? Kies dan resoluut voor Handel - Marketing!

De lessen

Actualiteit is erg belangrijk binnen deze lessen. Naast een brede algemene vorming krijg je ook handelsvakken en de basis van het boekhouden, recht en de belangrijkste vreemde moderne talen. Ook bedrijfsonderzoeken en -bezoeken staan regelmatig op jouw agenda in het 3de en 4de jaar.

Deze richting loopt in de derde graad door naar Accountancy & IT (AIT) of naar Communicatie & Media (COm). Met beide richtingen kan je alle kanten uit in hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.

Binnen de richting handel - marketing kunnen de leerlingen kiezen tussen twee opties: talen of informatica. De optie talen bereidt vooral voor op een richting in de derde graad die sterk taalkundig georiënteerd is, zoals bijvoorbeeld de richting Communicatie & Media (COm). De optie informatica geeft een extra uitdaging wiskunde en informatica als voorbereiding op de richting Accountancy & IT (AIT).