Visie + Missie

School voor Eigentijds Onderwijs: de Erasmusklassen                                                   

Op 1 september 2015 ging op campus Peter Benoit de Erasmusklas in het eerste jaar van start. Deze groeit uit tot een zesjarige structuur in de komende jaren. De Erasmuswerking is gebaseerd op de leefschoolvisie en is tot stand gekomen binnen een samenwerking van leraren, ouders, directies secundair en directies basisonderwijs. De lessentabel is dezelfde, de aanpak rond de klassen is anders. Gezien we overtuigd zijn dat de aanpak rond deze klassen werkt voor iedereen, wordt deze in de komende jaren uitgebouwd voor alle graden en alle onderwijsvormen. In 2018-2019 zijn de eerste graad op beide campussen aan de beurt naast de werking in de tweede graad ASO, BSO en TSO. Op 1 september 2019 lanceren we ons totaalconcept waarbij we onderwijs op maat bieden van elke leerling.  Onze school staat voor:

Een warm nest

Leraren, opvoeders, directie, leerbegeleiding,… zijn vlot aanspreekbaar, zowel persoonlijk, telefonisch als via smartschool.  Het aantal leerkrachten rond een klas wordt beperkt om de leerlingen beter te leren kennen (zij vormen een kernteam). Dit is één van de maatregelen die we insteken om de kloof tussen de basisschool en de middelbare school te verkleinen. Een andere belangrijke maatregel is gespreide evaluatie waarbij de leerlingen pas examens krijgen in het tweede middelbaar.

Leerlingen hebben les in warme vaklokalen. In het eerste jaar hebben zowel zij als de leraren hierbinnen een eigen plekje om materialen op te bergen en zichzelf te zijn. We kiezen voor vaklokalen omdat deze lokalen ingericht worden in functie van het vak met bijvoorbeeld een tijdlijn geschiedenis, de vervoegingen van Frans, een actuabord in economie. De lokaalwissels zorgen voor een kort bewegingsmoment dat de bloedcirculatie en hersenwerking stimuleert. In het tweede jaar werken we aan het zichzelf leren organiseren en planningen opmaken door te vragen hun mappen en cursussen thuis en in hun locker te bewaren. Dit wordt onder andere voorbereid in de huiswerkklas van het eerste jaar.

Leerlingen brengen heel wat tijd door op onze school. Daarom is het belangrijk dat ze zich daar ook goed voelen. Door gerichte  groepsactiviteiten aan het begin van het schooljaar in te steken, de snelle aanpak naar conflicten en pesterijen  en opvolging door het volledige team, ontstaat er een positief en warm leefklimaat met duidelijke leefregels. Over de middag wordt gevoetbald, pingpong gespeeld, gepraat, spelletjes gespeeld, gelezen, …

Samen met elke leerling

GO! Erasmusatheneum Deinze zet in op een brede eerste graad. Dit houdt in dat alle leerlingen van het eerste jaar een basispakket krijgen van 28 lestijden. Via zelf te kiezen modules breiden de leerlingen hun kennis, intelligenties en vaardigheden uit. De leerlingen kunnen kiezen uit: cultuur, Latijn, ondernemen, sport, techniek, STEM en wetenschappen.  Leerlingen worden aangesproken in hun verschillende intelligenties en leerstijlen  met een gevarieerd aanbod aan didactische werkvormen en keuzemogelijkheden binnen het modulair systeem van de eerste graad. Ze worden ook gestimuleerd om deze intelligenties aan te spreken bij hun ontwikkeling. Met een bovenbouw ASO – TSO en BSO garanderen wij een echte brede eerste graad. Ook de projectperiode waarbij de leerlingen in groep en binnen de eerste graad aan de slag gaan rond wat ze zelf willen leren, speelt hierin een belangrijke rol.

GO! Erasmusatheneum Deinze biedt een brede waaier (ASO - BSO - TSO) aan studierichtingen binnen de onderwijsdomeinen cultuur en taal, economie en organisatie, maatschappij en welzijn en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Het volledige team begeleidt leerlingen en ouders samen in het maken van de juiste keuze met een intensieve onderwijsloopbaanbegeleiding onder leiding van de leraren levensbeschouwelijk vak. Dit traject wordt opgevolgd in een portfolio dat leerlingen doorheen hun schoolcarrière meenemen en digitaal toegankelijk is. 

Gelijkwaardig partnerschap

Een kind opvoeden is niet alleen het werk, de taak of de verantwoordelijkheid van de ouders of van de school, maar van hen beiden en zelfs voor een belangrijk deel van de ruimere omgeving; van de samenleving. De betrokkenheid van ouders op school speelt een grote rol om goede schoolresultaten te behalen, om het welbevinden van het kind te verhogen, de ontwikkelingsmogelijkheden te benutten, … Daarom gaan we graag aan de slag met ouders en leerlingen en vragen we het engagement van ouders om zich hiertoe vrij te maken op bijvoorbeeld een oudercontact, een klasouderraad, een gesprek rond een begeleidingsplan,....

We streven naar gelijkwaardig partnerschap in het leerproces van de leerling. Hij/zij krijgt de verantwoordelijkheid en leert daarmee omgaan, onder begeleiding van de leraar, ondersteund door de ouder/opvoeder;  binnen de klas en in individueel verband. De klasgroepraad, het gordelsysteem en de open klassenraden zijn hiervan voorbeelden en zijn  structureel ingebakken in onze werking en uniek binnen en buiten het onderwijslandschap van Deinze.

Samen leren en samen leven

GO! Erasmusatheneum Deinze organiseert zich in heterogene groepen per leerjaar of per graad. Leerlingen die iets trager leren, groeien op hun tempo mee. Kinderen die sneller leren, worden verder uitgedaagd door leefgroepgenoten. Door heterogene groepen te vormen voor verschillende vakken over de richtingen, jaren en onderwijsvormen heen, wijzigt de groepssamenstelling waardoor de verhoudingen binnen de groep veranderen en nieuwe samenwerkingsvormen kunnen ontstaan. Grotere groepen maken het mogelijk om leraren met twee of meer voor de klas te laten staan. Co-teaching zorgt voor kruisbestuiving binnen het lerarenteam en zorgt voor meer aansluiting met de verschillende leerstrategieën van de leerlingen. We clusteren (kernteams) leraren rond de jaren 1-3 en 4-7 om de breuken tussen de graden te verkleinen. Leraren kennen hun leerlingen beter, ouders leren de leraren beter kennen. Waar mogelijk laten we de klastitularis meegroeien met zijn klas voor minimaal twee jaar.

 

GO! Erasmusatheneum Deinze - Een warm nest waarin we samen

met elke leerling - binnen een gelijkwaardig partnerschap -

actief samen leren en samen leven.