Leerbegeleiding

De leerbegeleiders staan klaar om je te begeleiden naar en tijdens je studieloopbaan. Een ervaren team van klasleraren en leerbegeleiders biedt je begeleiding op maat. Je staat er niet alleen voor, samen halen we er het beste uit! 

  • Studiekeuze en heroriëntatie

Advies over de verschillende studierichtingen, vervolgopleidingen, mogelijkheden op de arbeidsmarkt,... We werken met studiekeuzedossiers waarin leerlingen, ouders en team betrokken worden om een onderbouwde keuze te maken.

  • Studieloopbaan

Advies bij uitstippeling van je individueel traject

  • Examenvaardigheden

Advies inzake examenplanning, zelfevaluatie, feedback na de examens,...

  • Studievaardigheden

Studiemethode, planning, leren leren,...

  • Studeren in een bijzondere situatie

Studie en topsport, studeren met een leerstoornis, studeren met een functiebeperking,...

  • Welzijn van de leerling

Psychologische ondersteuning, omgaan met studiestress, faal- angst, sociale vaardigheden,... 

De leerbegeleiders

Contacteer de studiebegeleiders (lerarenteam en leerbegeleiders) voor hulp in het bijschaven van je studie- en examenvaardigheden. Dit gebeurt op klassikaal vlak door de vakleerkracht. Hij is expert in zijn vak en staat op de eerste lijn inzake leren leren. Hij leert je verschillende technieken die aansluiten op jouw leerstijl.

In de huiswerkklas (eerste graad) ga je zelfstandig aan het werk en krijg je begeleiding inzake planning en verwerking van de leerstof naargelang jouw noden.

In de plusklas kan je terecht voor een opfrissing van de basisleerstof, een individuele herhaling van de leerstof op maat. Op vraag worden workshops en begeleidingsactiviteiten in groep ingestoken.

Sticordimaatregelen

GO! Erasmusatheneum Deinze zorgt er voor dat onderwijs toegangelijk is voor leerlingen met een functiebeperking of leerstoornis. In overleg met de leerling, ouders en het team worden flexibiliteitsmaatregelen, zogenaamde STICORDI (Stimuleren, Compenseren, Remediëren en Dispenseren) vastgelegd die kaderen binnen het M-decreet.