Modules in de eerste graad - in het eerste jaar A- en B-stroom

De modulaire structuur in het eerste jaar A en B

Het eerste jaar telt 32 uren, waarvan 28 u die hetzelfde zijn voor alle leerlingen, ongeacht de school waarvoor je kiest. Deze invulling is verschillend voor A- en B-stroom.

De vier aanvullende uren zijn modulair: ofwel kies je voor een module van vier uren, ofwel kies je twee modules van twee uren. Kiezen kan op basis van je interesses en talenten. Leerlingen proeven op die manier van verschillende vakgebieden en krijgen een beter zicht op de verschillende studierichtingen waarvoor gekozen wordt vanaf de tweede graad. 

De aangeboden modules zijn:

Cultuur (A-stroom)

Ben je een creatieve duizendpoot? Ben je muzikaal aangelegd of sta je graag op het podium? Breng je met potlood en verf graag kleurrijke kunst voort? Kies dan de module cultuur. Over het hele jaar komen verschillende projecten aan bod met thema's zoals: kunst, architectuur, mode, drama/toneel, (stop-motion) film,... Met andere woorden: je proeft van kunst in al zijn vormen en gaat op ontdekking in de wereld van cultuur. 

Je kan de module cultuur combineren met de module wetenschappen.

Latijn (A-stroom)

Je maakt uitgebreid kennis met de grote schrijvers uit de Oudheid: Ovidius, Vergilius, Cicero, Plinius, ... Je verdiept je in de sappige en boeiende verhalen van de mythologie en Romeinse geschiedenis. Je ontdekt hoeveel Romeinse overblijfselen terug te vinden zijn in onze moderne maatschappij (in de literatuur, de politiek,
de architectuur, het theater, de rechtspraak, ...) Je scherpt je taalvermogen aan, ook op het vlak van de moderne talen. Je traint het ‘analytisch denken’, wat ook in de wetenschappelijke vakken en wiskunde heel belangrijk is.

De module Latijn bestaat uit 4 uren en is niet te combineren met een andere module.

Ondernemen (A-stroom)

Neem je graag initiatief of droom je ervan om later jouw eigen bedrijf te starten? Ben je een geboren manager of ben je danig gefascineerd door de wetten en grillen van de economie? In deze module willen we jouw ondernemingszin aanwakkeren en jou de vaardigheden bijbrengen om een eersteklas ‘entrepreneur’ te worden.

Je kan de module ondernemen combineren met de module techniek.

Sport (A- en B-stroom)

Zijn die twee uren lichamelijke opvoeding voor jou lang niet genoeg? Met de module sport steek je meteen twee uur extra sport op zak. Je krijgt een gevarieerd sportmenu op je bord, afgestemd op jouw interesses! Dit schooljaar brachten de leerlingen van de optie sport bijvoorbeeld free running en boksen aan, waarrond 5weken werd gewerkt.

Je kan de module sport combineren met de modules techniek of wetenschappen.

Taal en communicatie (B-stroom)

Wil je je voorbereiden op de communicatie in de verzorgende of economische sector? Heb je nog wat ondersteuning nodig of wil je net extra uitgedaagd worden? Dan is de module taal en communicatie iets voor jou! De module taal en communicatie (2u) kan in combinatie met de module techniek(2u) 

Je kan de module taal en communicatie combineren met de module techniek.

Techniek (A- en B-stroom)

Deze nieuwe module past volledig in het STEM-project (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Tijdens deze lessen steek je onder andere zelf een robot in elkaar en leer je deze te programmeren, ontwerp je zelf iets via de 3D-printer, maak je kennis met elektronica en domotica en voer je proeven uit in het kader van biotechnologie.

Je kan de module techniek combineren met de modules ondernemen, sport en wetenschappen.

Wetenschappen (A-stroom)

Binnen de richting Wetenschappen komen verschillende disciplines aan bod. Je verdiept je in biologie, fysica en chemie, gepaard gaand met een stevige dosis wiskunde. Wetenschappen stimuleren:

  • Wetenschappelijk logisch en probleemoplossend denken
  • Experimenteren en zelfstandig leren
  • Kritische geesten
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Nauwkeurigheid en orde

Je kan de module wetenschappen combineren met de modules cultuur, sport en techniek.