1e jaar B

Het eerste jaar B

Het lessenrooster van het eerste jaar B-stroom telt 32 uren. Hiervan besteden we 30 uur aan de eindtermen voor de B-stroom. We vullen deze uren vooral projectmatig in. Zo worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, wiskunde en natuurwetenschappen gegeven in één vak project algemene vakken. Dit wordt gegeven door maximaal twee leraren om ook zo het aantal leraren rond de klas klein te houden. Op die manier leren zij je beter en sneller kennen zodat de overstap van de basisschool naar de middelbare school kleiner wordt. 

Vanaf 1 september 2022 kan je met een getuigschrift lager onderwijs starten in 1B (mits akkoord van de toelatingsklassenraad, gunstig advies van het CLB en akkoord van de betrokken personen). Zonder getuigschrift lager onderwijs heb je rechtstreeks toegang tot 1B. 

Als je geslaagd bent in 1B kan je de overstap maken naar 1A; hiertoe steken we al twee uur Engels en twee uur Frans in om deze overstap beter voor te bereiden. Je kan ook kiezen voor het tweede beroepsvoorbereidende leerjaar. Je keuze van beroepenveld (hout, schilderen, kantoor - verkoop, verzorging,...) wordt voorbereid enerzijds in de uren STEAM en anderzijds in de uren VVV-module. 

De twee aanvullende uren zijn op onze school modulair. Om de 6 weken kies je voor een keuzemodule (in het oranje op de afbeelding) die in het teken staat van studiekeuze na de eerste graad. Deze gaan door op campus Volhardingslaan op woensdagvoormiddag zodat iedereen van beide campussen kan deelnemen (dit wordt aangevuld met 2 uren levensbeschouwelijk vak zodat leerlingen de volledige voormiddag les volgen op deze campus). Dit zijn de zogenaamde VVV-modules.