STEM

Onze visie op STEM/STEAM

Als school bereiden we leerlingen voor op beroepen die vandaag nog niet bestaan, op problemen die er vandaag nog niet zijn. We werken aan de specialisten van morgen die de problemen van de maatschappij van morgen zullen moeten aanpakken.

De samenleving van vandaag heeft mensen - zowel jongens als meisjes - nodig met een STEM-profiel. Mensen met een neus voor wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde.

Om meer leerlingen te bereiken, moeten we daarvoor de maatschappelijke relevantie van STEM aantonen. Leerlingen engageren zich nu al op onze school tot een leerlingenraad, een ecowinkel, schrijf-ze-vrijdag,… Dit maatschappelijke engagement kunnen we koppelen aan SCIENCE – TECHNOLOGY – ENGINEERING – MATHEMATICS door het op een geïntegreerde manier aan te bieden.

Wetenschappers gebruiken wiskunde en techniek, ingenieurs gebruiken wetenschappen, wiskunde en kunst/esthetiek om aan de maatschappij van morgen te werken. Waarom geïntegreerd? Omdat je de maatschappelijke relevantie niet kan aantonen als je niet laat zien hoe de letters van het woord ‘STEAM’ samenspelen.

Hoe?

We zetten daarom in op leerlingen vanaf de derde graad basisonderwijs bij het aanbieden van de STEMacademie in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. Gedurende 9 weken werken de kinderen aan één project waarin schilderen - decoratie, houtbewerking en elektriciteit aan bod komen. De specialisten ter zake vanuit het team begeleiden de kinderen in de workshops. Door het werken aan één project, is ook hier een sterke afstemming nodig.

In de eerste graad kan je naast het basispakket kiezen voor de combinatie van de modules wetenschappen en technologie: de STEM-klas. Het toepassen van wetenschappelijke, wiskundige, economische, sociale en praktische kennis om te innoveren, bouwen, verbeteren, …  om een probleem op te lossen, om processen te verbeteren, behelst de e van engineering.

In de tweede graad kan je de keuze maken voor een richting binnen BSO/TSO waarbij techniek, wiskunde en wetenschappen reeds sterk geïntegreerd zit, zoals bijvoorbeeld in elektrotechnieken en hout. In zowel ASO - TSO als BSO kan je kiezen voor VVV-modules zoals elektriciteit/engineering, computationeel denken, houtbewerking,... om deze skills verder te verkennen en te ontwikkelen.

Leerlingen van sportwetenschappen en natuurwetenschappen kunnen zich beter voorbereiden op STEM-richtingen zoals wetenschappen - wiskunde, ICT & Engineering, AIT, Industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur, audiovisuele technieken, ecotechnologie, architectuur, informatica,... door extra biologie, fysica en chemie te volgen binnen hun basispakket.

Vanaf de derde graad kies je voor de STEM-richtingen die hierop aansluiten: economie- wiskunde, Latijn- wiskunde, ICT & Engineering, Sociaal Technische Wetenschappen, AIT, ... Je komt terecht in doorstroomrichtingen waardoor een opleiding aan de hogeschool en of universiteit noodzakelijk is. Binnen je OC of GIP- kan je kiezen om verder te gaan met STEM.

Welke richting je ook uitgaat, de basis van techniek die je op deze manier meekrijgt, geeft je een streepje voor. 

HET STEAMTEAM

Om meer leerlingen te bereiken, moeten we de maatschappelijke relevantie van STEM aantonen. Waarom geïntegreerd? Omdat je de maatschappelijke relevantie niet kan aantonen als je niet laat zien hoe de letters van het woord ‘STEAM’ samenspelen.

We moeten aantonen hoe wetenschappers wiskunde en techniek gebruiken, we moeten aantonen dat  ingenieurs wetenschappen, wiskunde en kunst/esthetiek gebruiken om aan de maatschappij van morgen te werken.

Hierdoor kiezen we als school voor een projectmatige aanpak.

In de Techniekacademie werken de collega’s van schilderen – decoratie, houtbewerking en elektrotechnieken met en naast elkaar. De leraren van de basisschool en leraren van algemene vakken nemen deel aan een aantal sessies naar keuze, waardoor ook daar gekomen wordt tot een integratie binnen de teams en het verhogen van respect naar STEM-beroepen toe.

In de eerste graad werken de collega’s houtbewerking – techniek en wetenschappen – aardrijkskunde in een blok van vier uur na elkaar. Dit betekent conreet dat zij elk twee lesuren hebben die na elkaar zijn ingeroosterd waarbij ze beiden vrij zijn op de lesuren van de collega. Op die manier wordt coteaching mogelijk en kan men makkelijker op uitstap gaan zonder veel lessen van andere collega’s in te nemen. 

In de tweede graad integreren we de specialisatie van het team om de VVV-modules vorm te geven.

We kiezen er voor om in de derde graad geen specifieke STEAM in te steken gezien het gespecialiseerder karakter van de richtingen wat leidt tot minder vrije invulling van het complementair gedeelte. Naar de derde graad toe verwachten we een duidelijke keuze naar STEM – richtingen binnen ASO, TSO of BSO.

LEERLIJN

Bij het verwerven van de STEAM-skills laten we de leerling en het lerarenteam zoveel mogelijk zelf ontdekken, onderzoeken, proberen, fouten maken en opnieuw proberen. De leraren binnen de STEAM-leerlijn zijn de begeleiders, de gids, de coach.

Vanuit het belang van maatschappelijke relevantie brengen we al deze vaardigheden als middel aan dat altijd ten dienste staat van een eindproduct, of dat nu een game is, een tastbaar ontwerp, een relevant onderzoek of een presentatie. Zo krijgt de creativiteit van de leerling zoveel mogelijk de ruimte en worden er organische verbindingen gelegd met bijvoorbeeld een vak als aardrijkskunde. Want wat is er mooier om bij een stukje theorie over tektoniek een leerling een animatie binnen Scratch te laten maken over het verloop van een vulkaanuitbarsting? De leerling is actief bezig met de desbetreffende lesstof, hij/zij programmeert, hij/zij denkt kritisch na, hij/zij is oplossingsgericht aan het werk, is creatief en zijn/haar taalvaardigheid wordt op een informele maar zeer doeltreffende wijze bevorderd.

Binnen het teamoverleg worden leerlijnen uitgewerkt naar programmeren, het uitwerken van oplossingsgerichte strategieën,… Er wordt vermeden dat leerlingen dubbele leerstof krijgen. Herhaling is absoluut relevant en moet bewust ingezet worden. Dit kan bijvoorbeeld door wetenschappelijke inzichten toe te passen in het oplossen van een technologisch probleem.

Wanneer je het hebt over STEAM-vaardigheden, heb je het over het programmeren van games en animaties met bijvoorbeeld het open source programma Scratch, over Tinkering, over Arduino en MakeyMakey. Ook bij Arduino en MakeyMakey kun je op een natuurlijke manier prachtige verbindingen leggen tussen programmeren, techniek en de tastbare wereld van het ontwerpen en het creatieve denkproces daarbinnen. Want wanneer je de kennis hebt (en die heb je als leerling bijzonder snel) dan komt wellicht de moeilijkste vraag: wat ga ik met die kennis doen? Maak ik een dansmat, een alarm onder de deurmat, een robot, een mooie lamp die aanspringt wanneer het donker wordt,...

Het verwerven van de zogenaamde 21st Century Skills opdat ieder van ons – leerling én leerling – een Life Long Learner kan worden, dáár willen we ons met ons STEAM-traject sterk voor maken. De rol van de leraar als overdrager van kennis verdwijnt immers steeds meer naar de achtergrond. Natuurlijk moeten we de leerlingen basiskennis aanreiken maar onze rol verplaatst zich daarbinnen meer van overdrager van kennis naar die van gids en coach. Vragen als: waar vind ik de informatie die ik nodig heb, hoe beoordeel ik die informatie, hoe neem ik die kennis tot mij, hoe verbind ik die kennis aan andere kennis en hoe kom ik met behulp van die kennis tot oplossingen,... hierin ligt een prachtige rol voor de docent van nu en morgen. En het mooie is dat STEAM ook een positieve bijdrage levert aan het verwerven van die basiskennis doordat het denken direct verbonden wordt aan het doen; de onderzoeken wijzen dit uit.